Image3

Immunotron

Immunotron OÜ on 2000.a. asutatud Eesti biotehnoloogia firma. Oma üle 20-aastase tegevuse jooksul on firma osalenud mitmetes kodumaistes ja välismaistes teadusprojektides koostöös mitmete riikide teadusgruppidega. 2008.- 2013.a. kuulus Immunotron OÜ konsortsiumi, mille ülesandeks olid uurimistöö Euroopa Liidu projekti DIABIMMUNE raames.

Immunotron is an Estonian biotechnology company founded in 2000. During over 20 years of existence the company has participated in several research projects and have collaborated with research teams from different countries. In 2008-2013 Immunotron belonged to the research consortium of an EU Project DIABIMMUNE. Trademark Immunotron is registered in 2011


Tartu Teaduspark  
Teaduspargi 7,  
Tartu, 51014  
Eesti  

info@immunotron.ee